Buitenspelen zou een vak op school moeten zijn


Schoolplein14 is een project waarbij schoolpleinen worden voorzien van lijnen en kleurvlakken zoals een goal op de muur, een speelcirkel of een stukje atletiekbaan. Hiermee worden kinderen uitgedaagd en gestimuleerd om met elkaar te spelen en te sporten.

Noot: sinds 1 maart 2015 is Carole Thate opgevolgd als directeur van de Cruyff Foundation door Niels Meijer. 

Wat is Schoolplein14?
"Als het aan mij ligt, maken we van elk schoolplein een Schoolplein14"
Onderzoek