Actievoorwaarden


De Cruyff Foundation is een zelfstandige stichting, afhankelijk van donateurs en partners. We brengen jeugd vooruit door beweging. Dat is het nalatenschap van Johan Cruijff, en daarvoor is geld nodig. Zoals Johan immers altijd zei: “alleen kun je niets, je moet het samen doen”.

Wij zijn jouw inzet enorm dankbaar. Om ervoor te zorgen dat jouw actie aansluit op onze missie en doelstellingen, hanteren we de volgende actievoorwaarden:

  • Met je actie geef je de Cruyff Foundation toestemming je gegevens te gebruiken voor communicatie- en wervingsdoeleinden. Wij willen natuurlijk ook communiceren over jouw mooie actie! 
  • Gebruik het actielogo om donateurs te laten weten dat dit een actie is die vóór de Cruyff Foundation wordt georganiseerd. Het is niet toegestaan om het actielogo te bewerken. 
  • Indien je foto’s of teksten van anderen wilt gebruiken, vraag dan eerst toestemming aan de fotograaf, de mensen die op de foto staan en/of de auteur van de tekst.
  • Zorg ervoor dat je duidelijk communiceert over de afdracht aan de Cruyff Foundation. Wees ook transparant over eventueel gemaakte kosten. 
  • Jouw actie is volledig op eigen risico. De Cruyff Foundation is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) (toekomstige) schade die jij lijdt en/of mocht lijden in verband met jouw actie en al hetgeen dat daaruit voortvloeit. Je vrijwaart de Cruyff Foundation van alle aanspraken van derden die verband houden met jouw evenement of actie. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle (toekomstige) schade/en of kosten die een andere partij in verband met een dergelijke aanspraak lijst of maakt.

Sommige acties kunnen afgewezen worden op grond van ‘niet passend bij de Cruyff Foundation’. De Cruyff Foundation kan hierover zelf bepalen. Mocht je twijfelen over jouw actie, neem dan gerust contact met ons op.

Contact

Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via de contactpagina of stuur een mailtje naar acties14k@cruyff-foundation.org.

Bedankt en veel plezier met jouw actie!